338c4e56894e083530bfe0376a1b4.png
Paris Saint-Germain Czech and Slovakia fanclub CZ SK

Když ani smrt nic neřeší

Když ani smrt nic neřeší - obrázek

Když ani smrt nic neřeší - obrázek

Vzhledem k údalostem které v poslední době doprovázely PSG, a to mám na mysli vše od á až do zet, se dalo předpokládat že všichni jenž mají PSG v srdci nebudou nečinně přihlížet postupné zkáze našeho klubu...
To co navazuje však rozhodně nelze nazvat za přínosné a to ani po smrti jednoho z nás, jednoho z fanoušků PSG. Klub nadále příjmá represivní opatření na "základě výtržností" (tím u něj definice situace hasne) a tváří se že tak koná ze všech sil pro dobro fanoušků PSG. Selhává bohužel nejen v tomto ohledu, i samotná organizace chodu klubu je žalostná.

Bohužel ale vedení není jediné kdo si neuvědomuje závaždnost situace. Je totiž zřejmé že jeden z táborů fans PSG si stále neuvědomuje že jedinou cestou jak z toho průseru ven(když to pojmu se značnou dávkou nadsázky) je přiznání chyby a pravdy a to za účelem opětovného obnovení jednoty fans PSG. Vždyť jak se může za fanouška PSG považovat někdo kdo dává na zápasech svého klubu ( a nejen zde ) přednost osobním zájmům před tím hlavním a to je společná podpora PSG!

Abychom Vám, fans PSG i ostatním návštěvníkům tohoto webu zcela osvětlily situaci, přinášíme přeložená prohlášení všech jenž se dění v PSG týká. Překlad pochází ze stránky Libereckých ultras http://supras-unisono.info/ , upozorňujeme že s nimi nespolupracujeme (čili se nejedná o žádný osobní záměr), nicméně musíme vyjádřit vděk za kvalitní překlad.

Z pohledu klubu:

Komuniké PSG

PSG by chtěl nabídnout svou upřímnou soustrast rodině a známým Yanna, jehož smrt byla oznámena.

Neustále hrozí, že hrozivé jednání pseudofanoušků vyeskaluje v tragédii, jež uvrhne klub, jeho vedení, akcionáře, hráče, zaměstnance, partnery i opravdové fanoušky do smutku a neštěstí.

Chceme, aby pachatelé tohoto trestného činu byli dopadeni a zatčeni. Klub v této justiční akci sehrává občanskou funkci.

V této souvislosti klub až do odvolání okamžitě pozastavil všechny dohody podepsané s oficiálními asociacemi fanoušků.

PSG hodlá přijmout všechny důsledky, které tato tragédie nese a bude přijímat rozhodnutí nezbytná ke snížení násilí v okolí Parku Princů a při příležitosti výjezdů našeho klubu.

PSG

-------------------------------------------

Z pohledu mluvčího tribuny Boulogne Philippe Pereiry:

Philippe Pereirio, vy jste byl blízkým přítelem Yanna. Jak jste se cítil, když jste se ráno dozvěděl o jeho smrti?
"Zpočátku jsem byl velmi zarmoucen a pak jsem pocítil hněv. Policejní vyšetřování pořád probíhá a myslím, že jde správným směrem, protože ukazuje, že Yann nikdy nebyl v popředí konfliktu."

Co se přesně stalo?
"Během několika týdnů všichni viděli všechno a je jedno kde, zda na internetu či jinde. Byla to asi padesátka (podle našich informací je prokázáno, že se jednalo o 150 členů tribuny Boulogne, kteří se před začátkem zápasu PSG - OM sešli a šli v blízkosti Auteuil - pozn. redakce rádia RMC), která zrovna vycházela z baru. V tu chvíli se všichni snažili vyhnout tribuně Auteuil. Šlo se raději poslední ulicí kolem Porte Saint-Cloud, aby se neprocházelo kolem Auteuil a neriskovaly se tak provokace. Zde jsme narazili na několik individuí. Yann spadnul přímo vedle mě... A ten zbytek znáte. Vždycky se říkalo, že jednoho dne někdo skončí na zemi, ale toto... Yann zemřel naprosto zbytečně! Ještě si vzpomínám - měl sklenku v ruce, šel a vpadli na něj zezadu. Je to prostě ostuda. Doufám, že policie bude dělat svou práci a že lidé, kteří jsou za to zodpovědni, budou tvrdě potrestáni."

Jak myslíte, že se vztahy mezi Auteuil a Boulogne vyvinou v budoucnu?
"Obdrželi jsme kondolence od množství fanoušků, zejména z tribuny Auteuil, kteří postiženého také navštěvovali v nemocnici. Evidentně se ale nejednalo o inkriminované skupiny. Neházejme ale všechny do stejného pytle. To se netýká některých individuí."

Měl by se podle vás na tribunách udělat pořádek?
Myslím, že jsme vstoupili do nové éry. Věci už nikdy nebudou stejné. Pan Leproux (prezident PSG) měl důvod zrušit veškeré výjezdy. Myslím, že to bylo správně, nejprve je třeba udělat pořádek na tribunách doma.

Může Yannova smrt zvýšit napětí?
"Jestli se ptáte, zda vyzývám k odvetě, tak ne. Nechci tím ale vyzývat ke klidu. Neznamená to ale, že budu volat po odvetě. Staly se velice vážné věci, které se ale musí vyřešit samospádem. Bohužel jsme k tomu došli přes tuto tragédii."

-------------------------------------------

Z pohledu skupin na tribuně Auteuil:

Oficiální komuniké skupin Supras, Authentiks, Grinta
My, Supras Auteuil, Authentiks a Grinta, fanouškovské asociace PSG z tribuny Auteuil a Tribuny G jsme se rozhodly nezúčastnit se utkání v Parku Princů dne 13. března při zápase PSG - Sochaux.

Problematika rasismu, která sžírá PSG, se zhoršuje každým rokem. Dnes coby lidé a občané považujeme za nemožné nadále podporovat náš klub a přitom akceptovat přítomnost zvěrstev a otevřeně rasistické ideologie, jež je tolerována v identitě klubu.

V neděli 28. února 2010, před zápasem s OM, museli všichni fanoušci přítomni před vchodem do tribuny Auteuil vidět rasismus a násilí, jemuž musí pravidelně věrní fanoušci PSG čelit při výjezdech i mimo pozornost všech ostatních. Desítky fanoušků, které čekaly před utkáním před branami tribuny Auteuil, byly, aniž by to čekaly, úkladně napadeny asi 150 chuligány z tribuny Kop of Boulogne, to vše za doprovodu rasistických a hanlivých pokřiků. Vzhledem k nečinnosti policie, došlo k pohotové sebeobraně ze strany členů Auteuil tváří tvář útočníkům. Jeden z aktivních účastníků tohoto napadení se ocitl v izolaci a čelil úderům osob, které byly předtím napadeny. Dnes se nachází v umělém spánku.

Naše asociace upozorňují na tuto zuřivost, ale je třeba také mít odvahu a všimnout si, že takové reakce nemohou být izolované od rasistického teroru, který fanoušci PSG až příliš dlouho potichu snášeli.
Vedení PSG zareagovalo důrazně a odsoudilo to, co se nazývá lynčováním. Byla jeho povinnost to udělat. Stejně ale nemělo jediného slova soucitu pro nespočet obětí obrovských a promyšlených rasistických útoků, přičemž rozsah těchto rasistických útoků fyzického charakteru je asi největší organizovanou akcí posledních patnácti let v Paříži, možná i v celé Francii. Množství svědectví, článků nebo videí, jež se objevily od 28. února, to jen dokazuje.

Vedení PSG bylo obdobně ticho i po lednových incidentech v Lille, kde ti samí chuligáni obklíčili hostující sektor, aby mohli napadnout členy tribuny Auteuil, taktéž s motivem rasového násilí. Tragédii jsme se tam vyhnuli jen náhodou, protože se mnoho osob ocitlo v pasti a bylo natlačeno na plot. Přestože vedení situaci do detailu znalo, PSG se spokojilo s odsouzením incidentů, aniž by utrousilo slovo o tom, že se jednalo o skupinu z tribuny Boulogne a aniž by charakterizovalo útoky jako rasové. Je třeba poznamenat, že od 28. února se klub nepokusil kontaktovat oficiální fanouškovské asociace, raději protřednictvím tiskové zprávy informoval o uzavření našich "lokálů" (místo, kde mají skupiny sídlo, kancelář atd. - pozn. překl.). Překvapující rozhodnutí, jehož vhodnost a účinnost coby odpovědi na incidenty nechápeme.

Opakovaná opominutí a svévole vedení PSG v těchto závažných záležitostech dokazují, že cesta popírání rasistických útoků, jejichž cílem jsou jeho vlastní fanoušci, vede pouze ke zhoršení situace. Obrana kosmopolitního charakteru a práva každého fanouška přijít do Parku Princů bez ohledu na jeho barvu kůže, je pro PSG jen prezentací navenek. Ve skutečnosti jsou oficiální fanouškovské asociace svědky toho, že klub si vybral cestu v tichosti přecházet podobná provinění některých členů tribuny Boulogne - ve strachu z odplaty nebo z objektivních důvodů - místo toho aby bránil morální i fyzické zdraví všech svých fanoušků ze všech svých tribun, kteří příliš dlouho bezmocně těmto činům čelili.

Tento postoj klub pak promítá do své represivní politiky uplatňované vůči všem fanouškům ze všech tribun, i těm, kteří bohužel odpověděli na provokace a rasisitické útoky, jichž se stali cílem. V tomto perfektním cynismu se dá předpokládat, že se autority i PSG zaměří na zadržení terčů těchto útoků (na fanoušky z tribuny Auteuil a ostatních tribun), místo na původce těchto útoků. Stejně tak, jako tomu bylo v Lille, kde to byli napadení fanoušci z tribuny Auteuil, kteří byli nakonec z tribuny policejním prefektem vykázáni. V prohlášení s názvem "Francie je bílá" z března 2006 jsme už veřejnost upozorňovali na existenci těchto rasistických projevů, taktéž na lhostejnost veřejných orgánů týkající se tohoto tématu. Marně.

V důsledku 28. února členové našich asociací i tribuny Auteuil podstupují bezprecedentní represe. Odsuzujeme policejní postihy, jejichž součástí jsou: bezprecedentní vlna udílení zákazů vstupu na stadion, nespravedlivá zatčení, vyslýchání založené na zastrašování a dokonce i odposlouchávání telefonů.

Navíc nemůžeme zajistit fyzickou nedotknutelnost našim členům ani sympatizantům, protože někteří z nich jsou určitými fanoušky PSG považováni za "nežádoucí".
Žádáme naše členy, sympatizanty a všechny ty, ať už na Auteuil nebo na jiných tribunách, kteří sdílejí naše hodnoty, chtějí vyřešit tuto situaci a netolerovat dále rozbujelý rasismus, jehož je klub spolupachatelem, aby až do odvolání nechodili do Parku Princů a to od 13. března při zápase PSG - Sochaux.

Pro nás, jakožto pro bezpodmínečné fanoušky PSG 1970, to bylo nesmírně těžké rozhodnutí, nicméně závažnost situace nám nedala příliš na výběr. Jsme však přesvědčeni, že je to nejlepší možné řešení.
Potýkáme se s výzvou, kdy všichni účastníci mluví o klubu v souvislosti s latentním rasismem, který infikoval identitu PSG. Vyzýváme tedy všechny fanoušky, aby zaujali takový postoj, kdy budou svobodně mluvit o rasistických situacích, s nimiž se setkali nebo jimž čelí. Brzo bude vytvořena platforma pro sběr těchto svědectví. Tato problematika rasismu musí být řešena, nesmí se o ní jen tlachat a přijímat povrchní opatření. Pokud to PSG nedokáže vyřešit, zůstane definitivně samo, nenáviděné a opuštěné všemi.

Rasismus a fašismus - vypadněte od PSG! Vypadněte z našich životů!

Supras, Authentiks, Grinta

-------------------------------------------

Oficiální komuniké skupiny Lutece Falco

My, vedení, vůdčí osobnosti a starší ze skupiny Lutece Falco jsme se po událostech ze zápasu PSG-OM rozhodli stopnout veškeré naše aktivity až do normalizace atmosféry uvnitř i kolem Parku Princů.

Stresující sportovní výsledky, nečestné chování hráčů, katastrofální správa klubu a jeho majetkové poměry nás čím dál více tlačí do kouta a odřezávají od naší víry. Situace na tribunách v Parku Princů směřující k naprostému nihilismu v nás vzbuzuje obavy, že hrobka našeho klubu bude brzdy definitivně zapečetěna a naši skupinu to stáhne s sebou.

Naše skupina se založila 26. října 1991 a sdružila lidi ze všech prostředí, všech společenských tříd a různého původu pro jedinou společnou vášeň: podporovat PSG neustále bez omezení a to prostřednictvím chorálů, choreografií a vlajek. Několik po sobě následujících generací prosazovalo tuto vášeň v Parku Princů i na zápasech venku.

Dnes je zřejmé, že současná situace už nám neumožnuje prožívat nadále naši lásku společně s klubem...

Žádáme všechny, kteří nám po ta léta důvěřovali, aby nevnášeli materiál naší skupiny na stadion, aby se postarali sami o sebe a opatrovali nadále ve svém srdci sladký sen o tom, že brzy zase budeme mít možnost přijít si zazpívat o naší lásce a neriskovat přitom ztrátu života.

Ode dneška by jakékoliv osoby, které by chtěly mluvit ve jménu Lutece Falco, neměly být brány vážně.

Lutece Falco

Autor: Kuba

Zdroj: http://supras-unisono.info/
19.03.2010 15:24:21
gablonz97
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one